על משמעות הצבעים בחירת צבעי המותג

לכל צבע תחושות ומסרים משלו